Eerste debatavond 27 september

Human Inc. is een serie theatervoorstellingen van De Stokerij die gaat over hoe grote multinationale bedrijven en overheden de verbinding met het individu zijn kwijtgeraakt. We onderzoeken het gegeven van het verdwijnen van de menselijkheid naarmate bedrijven en overheden groter en groter worden. De sub-thema’s waarbinnen dit in de komende jaren onderzocht gaat worden zijn: oorlog, privacy, voedsel, belastingontduiking en milieu.

Human Inc. is een serie theatervoorstellingen van De Stokerij die gaat over hoe grote multinationale bedrijven en overheden de verbinding met het individu zijn kwijtgeraakt. We onderzoeken het gegeven van het verdwijnen van de menselijkheid naarmate bedrijven en overheden groter en groter worden. De sub-thema’s waarbinnen dit in de komende jaren onderzocht gaat worden zijn: oorlog, privacy, voedsel, belastingontduiking en milieu.

Het debatplatform is bedoeld om deze thema’s door middel van gesprekken met geïnteresseerden en belanghebbenden verder vorm te geven. Met de input vanuit het platform gaan wij, de makers aan de slag om tot de voorstelling te komen. Omdat het over brede maatschappelijke thema’s gaat, zijn we benieuwd naar input vanuit de maatschappij. Van jou dus!

We willen deze avonden op regelmatige basis gaan organiseren in de loop van de komende jaren. Het uitgangspunt is om eens in de 3 à 4 maanden samen te komen en zo een voortschrijdend inzicht te verwerven rondom deze thema’s.

Het platform is niet statisch en kan in de loop van het proces veranderen van samenstelling en natuurlijk ook van invalshoek wat deze thema’s betreft.

Het programma voor eerste debatavond op donderdag 27 september is als volgt:

Voor deze eerste platformavond oriënteren we ons op het thema van de tweede editie van Human Inc: Privacy. De voorstelling van deze editie heeft als werktitel: Harry in Wonderland.

De avond wordt voorgezeten door Dennis Molendijk. Hij was jarenlang dramaturg en zakelijk leider bij het Noord Nederlands Toneel in Groningen. Op dit moment houdt hij zich bezig met coaching en creatieve interventies.

Als eerste spreker is Peter Zinn onze gast. Peter is gespecialiseerd op het gebied van Cyber-crime. Hij heeft tien jaar in die hoedanigheid voor de Nederlandse politie gewerkt en is nu een veelgevraagd spreker op cyber conferenties. Hierna zullen we met elkaar over dit onderwerp in gesprek gaan en zijn we heel benieuwd naar de input vanuit jullie.

Na de pauze is Klasien van de Zandschulp als tweede spreker te gast. Klasien is interactief kunstenaar en ontwerper. Ze ontwerpt op verhalen gebaseerde interacties, waarbij ze vaak online en offline sociale interacties en ontmoetingen combineert. Klasien is medeoprichter van Lava Lab en van de Interactive Storytelling Meetup.

Rond 22.00 zullen we de avond afsluiten met een borrel.

We hopen van harte dat je kan de 27e en dat je het leuk vindt om op deze manier betrokken te zijn bij het maakproces van de serie voorstellingen Human Inc!

Hierbij nog wat praktisch informatie: De avond zal dus zijn op donderdag 27 september in de Nes op nummer 71 (boven Frascati 4 en café De Richel). Inloop vanaf 19.00. Aanvang om 19.30. Toegang is gratis. In verband met het beperkt aantal plaatsen horen we graag even in een reply of je komt.