Anbi

Foto bij Anbi Foto bij Anbi

Wat is het belastingvoordeel voor donateurs van een culturele ANBI?
Vanaf 1 januari 2012 geldt voor donateurs van culturele ANBI’s een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Aan welke voorwaarden moet een ANBI voldoen?

Gegevens publiceren
Vanaf 1 januari 2014 moet een ANBI op een internetsite de volgende gegevens publiceren:

Doelstelling: de stichting heeft ten doel:

  1. Het vervaardigen en exploiteren van theaterproducties, alsmede het leveren van diensten daaraan;
  2. Het vervaardigen en exploiteren van filmen-, televisie-, video en muziek producties, alsmede het leveren van diensten daaraan;
  3. Het voeren van regie over de sub a. genoemde producties;
  4. Het voeren van artiestenmanagement, het begeleiden van artiesten, het organiseren en begeleiden van festiviteiten en andere manifestaties;
  5. Het verkrijgen, exploiteren en vervreemden van industriële en intellectuele eigendomsrechten;
  6. Het organiseren van evenementen op het gebied van- de sub a. vermelde producties;
  7. Het werven van sponsors;
  8. Het geven van advies; en al hetgeen tot één en ander behoort, daarmee verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn, één en ander in de ruimste zin van het woord.

Bestuur: 
De heer A. M. Hosper - voorzitter
Mevrouw S. S. R. Bergtop - secretaris
De heer R. J. Kroon - penningmeester