Over Human Inc.

Blauwe helm in Bosnië

‘To incorporate’ wordt ook vertaald als ‘inlijven’. In dat geval staat Human Inc. voor het ‘het inlijven van het menselijke’. Wanneer wij onze bedrijven en overheden zo inrichten dat het afschuiven van verantwoordelijkheden eenvoudiger wordt gemaakt, dan verdwijnt het menselijke aspect. Het menselijke wordt dan door deze corporate wereld ingelijfd.

Het afschuiven van verantwoordelijkheid is menselijk en van alle tijden. Iedereen kent het gevoel van het liefst weg te willen duiken wanneer er verantwoordelijkheid genomen moet worden, zeker bij lastige zaken. Toch zijn wij verantwoordelijke wezens en nemen we die verantwoordelijkheid op ons of we wijzen elkaar erop. Maar wat als de verantwoordelijke niet aanspreekbaar is, verscholen tussen hierarchische lagen, gestuurd door aandeelhouders of een dubbele politieke agenda?

Human Inc. gaat over grote bedrijven en overheden en hun relatie tot de mensen die voor hen werken of voor wie zij produceren. Deze relatie verandert naarmate deze instellingen groter worden en de afstand tussen het directiebestuur en de werknemers of klanten toeneemt. Er komen meerdere bestuurslagen tussen hen in te staan waardoor de verantwoordelijkheid vervaagt en makkelijker afgeschoven kan worden. Met de toenemende automatisering verdwijnt tevens het ‘mens-tot-mens’-contact.