5 Producties

... waarvan 2 binnenkort te zien en 3 in de maak...

Human Inc. is een serie van vijf theatervoorstellingen die het gegeven onderzoekt van het verdwijnen van de menselijkheid naarmate bedrijven en overheden groter worden. De sub-thema’s waarbinnen dit onderzocht gaat worden zijn: oorlog, privacy, voedsel, belastingontduiking en milieu.

Human staat voor ‘het menselijke’ en Inc. kan je vertalen als ‘nauw verenigd zijn’ en is tevens een afkorting voor ‘Incorporate’ dat in Amerika gebruikt wordt voor bedrijven die een BV zijn.

Human Inc. gaat over grote bedrijven en overheden en hun relatie tot de mensen die voor hen werken of voor wie zij produceren. Deze relatie verandert naarmate deze instellingen groter worden en de afstand tussen het directiebestuur en de werknemers of klanten toeneemt. Er komen meerdere bestuurslagen tussen hen in te staan waardoor de verantwoordelijkheid vervaagd en makkelijker afgeschoven kan worden.

Het afschuiven van verantwoordelijkheid is iets menselijks. Iedereen kent het gevoel van het liefst weg te willen duiken wanneer er verantwoordelijkheid genomen moet worden, zeker bij lastige zaken. Toch zijn wij verantwoordelijke wezens en nemen we die verantwoordelijkheid op ons of we wijzen elkaar erop.

To incorporate’ wordt ook vertaald als ‘inlijven’. In dat geval staat Human Inc. voor het ‘het inlijven van het menselijke’. Wanneer wij onze bedrijven en overheden zo inrichten dat het afschuiven van verantwoordelijkheden eenvoudiger wordt gemaakt, dan verdwijnt het menselijke aspect. Het menselijke wordt dan door deze corporate wereld ingelijfd.

Human Inc. is een initiatief van Yorick Zwart vanuit De Stokerij Schiedam. Hij maakt de voorstellingen i.s.m. Wannie de Wijn (regie-advies), Rutger Kroon en gastspelers.